IZDAVAČKA DJELATNOST FMS

 

Fakultet za mediteranske poslovne studije je počeo sa svojom izdavačkom djelatnošću odmah nakon osnivanja 2009/2010 godine. Do sada je Fakultet izdao 15 udžbenika za potrebe studenata i naučno – nastavnog procesa.

 

NAZIV PUBLIKACIJE GODINA ISBN
Udžbenik transportnog osiguranja 2010 978-9940-9283-0-8
Poznavanje robe 2009  
Međunarodno krivično pravo 2011 978-9940-26-004-0
Krivično pravo Crne Gore 2011 978-9940-26-005-7
Komentar zakonika o krivičnom postupku Crne Gore 2010 978- 9940-26-001-9
Komentar krivičnog zakonika Crne Gore 2010 978-9940-26-002-6
Sociologija turizma i održivi turizam 2010 970-9940-26-000-2
Nautički turizam, faktori i elementi 2010 978-9940-9255-2-9
Pomorska meteorologija i okeanografija 2007  
Crnogorsko – Engleski pomorski slikovni riječnik 2010 978-9940-26-003-3
Priručnik za voditelja čamca 2011  
Hemijsko radijaciona dimenzija bezbjednosti 2011 978-9940-26-006-4
Održavanje prema pouzdanosti 2011 978-9958-639-26-5
Pomorsko pravo (Pravo jahti) 2011 u štampi
Pomorsko - agencijsko poslovanje 2011 978-9940-26-007-1
Englesko – Crnogorski pomorski slikovni riječnik 2011 u štampi