KONTAKT FMS

 

Kontakt informacije Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS):

ADRESA FMS:
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Zgrada stare Opštine Tivat
85320 Tivat
Crna Gora
 

Kontakt telefon studentske službe TIVAT:
+382 32 671 786 (od 9.00h do 15.00h)
+382 69 288 045 (od 9.00h do 15.00h)


E-mail:
studentskasluzbafms@gmail.com
             
studentskafms@gmail.com

              fms-tivat@t-com.me
Adresa: Ulica Luke Tomanovića 1
Zgrada stare Opštine 85320 Tivat

Kontakt studentske službe Ulcinj:
Mobilni: +382 69 440 674
(od 9.00h do 15.00h)
                +382 69 645 827
(od 9.00h do 15.00h)
E-mail:
fms-ulcinj@gmail.com
Adresa: Zgrada Centra za kulturu Ulcinj
85360 Ulcinj

Kontakt studentske službe Nikšić:
Mobilni: +382
69 689 789  
(od 9.00h do 15.00h)
              

E-mail:
fmsniksic@gmail.com

Adresa: Zgrada Hotela «Onogošt» Nikšić
81400 Nikšić


 
  Web:
 
http://www.fms-tivat.me

 

                                                                                                        PRATITE NAS: