SPISAK ODBRANJENIH MAGISTARSKIH RADOVA NA FMS

 

Ime i prezime studenta:

Iva Dvornik

Broj Indexa:

M 7/18

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Uticaj kulturnog turizma splitsko-dalmatinske županije na razvoj nautičkog turizma

Datum odbrane:

27.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marko Perović

Broj Indexa:

M 7/17

Mentor:

Prof. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Model ekološke zaštite u nautičkim marinama u Crnoj Gori

Datum odbrane:

17.03.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Danijela Orlandić

Broj Indexa:

M 3/15

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Značaj razvoja luka nautičkog turizma za opštinu Bar

Datum odbrane:

17.03.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Aleksandra Radojević

Broj Indexa:

M 12/16

Mentor:

Prof. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Korporativno upravljanje u funkciji usklađivanja interesa menadžmenta i akcionara u Crnoj Gori

Datum odbrane:

29.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vladana Stanišić

Broj Indexa:

M 9/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Turizam kao faktor socio-kulturnih promjena

Datum odbrane:

25.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Zorica Mjesečević

Broj Indexa:

M 1/15

Mentor:

Prof. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Perspektive razvoja nautičkog turizma u Boki kotorskoj

Datum odbrane:

12.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Daliborka Seferović

Broj Indexa:

M 8/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Socio-psihološki aspekti liderstva

Datum odbrane:

09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Slađana Francesković

Broj Indexa:

M 2/17

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Hodočašće kao manifestacioni oblik religioznosti

Datum odbrane:

09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Irena Mašće

Broj Indexa:

M 6/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Utjecaj austro-ugarske monarhije na kulturu Mediterana s okosnicom na grad Split

Datum odbrane:

09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nenad Kaluđerović

Broj Indexa:

M 7/11

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Važnost i uloga animacije u kulturnoj ponudi nautičkog turizma

Datum odbrane:

24.05.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivana Kružić

Broj Indexa:

M 10/14

Mentor:

Doc. dr Deda Đelović

Tema rada:

Prilog analizi ekološkog otiska kao indikatora održivosti korišćenja prirodnih resursa

Datum odbrane:

17.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivan Radović

Broj Indexa:

M 3/14

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Izvori prava Evropske unije

Datum odbrane:

19.09.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivana Bećagol

Broj Indexa:

M 11/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Sociološki aspekti povezivanja nautičkog, kulturnog i eko turizma u funkciji razvoja Crne Gore

Datum odbrane:

15.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivan Andrić

Broj Indexa:

M 1/12

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Pojam i vrste ugovora u pomorstvu

Datum odbrane:

28.03.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dragan Vujović

Broj Indexa:

M 2/12

Mentor:

Prof. dr Milan Perović

Tema rada:

Procesni pristup zaštiti životne sredine

Datum odbrane:

12.09.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dragana Nikolić

Broj Indexa:

M 6/12

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Crna Gora u svijetu nautičkog turizma

Datum odbrane:

17.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Aleksandar Plamenac

Broj Indexa:

M 5/12

Mentor:

Doc. dr Deda Đelović

Tema rada:

Elementi analize zagađenja mora smećem sa osvrtom na upravljanje čvrstim otpadom u lukama

Datum odbrane:

10.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marija Kaluđerović

Broj Indexa:

M 4/12

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Sociološki činioci razvoja održivog turizma u Crnoj Gori

Datum odbrane:

08.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Miodrag Mijović

Broj Indexa:

M 3/12

Mentor:

Doc. dr Vojo Bojović

Tema rada:

Pomorski transport, dokumenta u pomorskom trasnportu i cirkulacija tih dokumenata na osnovu prakse i uzansi u luci
Bar

Datum odbrane:

12.01.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Željko Maslovar

Broj Indexa:

M 14/12

Mentor:

Prof. dr Simo Elaković

Tema rada:

Slobodno vrijeme i ljudska potreba za igrom i kockanjem, kao činioci turističke tražnje, iskustva i mogućnosti.

Datum odbrane:

30.12.2014.godine

 

 

Dana 30.12.2014. godine odbranjen je prvi magistarski rad na Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat, studenta Željka Maslovara, pod nazivom

 " Slobodno vrijeme i ljudska potreba za igrom i kockanjem, kao činioci turističke tražnje, iskustva i mogućnosti"

pod mentorstvom Prof. dr Sima Elakovića.