NAČINI PLAĆANJA ŠKOLARINE

 

Školarina po studentu, za prvu godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1500 eura. u Tivtu.

Školarina po studentu, za prvu godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1500 eura. u Ulcinju.

 

Školarina po studentu za prvu godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1500 eura,

s tim da se  pri upisu uplaćuje iznos od 300,00€ a preostala sredstva

u 10 mjesečnih rata po 120 eura. Nosioci “Luče” su oslobođeni plaćanja školarine.
 

 

Školarina po studentu, na specijalističkim akademskim studijama, iznosi 1500 eura.

s tim da se  pri upisu uplaćuje iznos od 300,00€ a preostala sredstva

u 10 mjesečnih rata po 120 eura.


 

Školarina po studentu, na magistarskim akademskim studijama, iznosi 2000 eura.

s tim da se  pri upisu uplaćuje iznos od 1000,00€ a preostala sredstva

u 10 mjesečnih rata po 100 eura.

 

 

  STUDENTI PRILIKOM UPISA DOBIJAJU KORISNIČKU ŠIFRU
KOJA IM OMOGUĆAVA PRISTUP SVIM NASTAVNIM  MATERIJALIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI,

KAO I MOGUĆNOST PRAĆENJA SVIH AKADEMSKIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETU

PREKO E - LEARNING MOODLE ELEKTRONSKA PLATFORME NA ITERNETU!

 

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat u saradnji sa Prvom Bankom Crne Gore i NLB Montenegrobankom omogućio je svojim studentima plaćanje školarine po najpovoljnijim uslovima. Za više informacija možete se obratiti poslovnicama ovih banki u Tivtu.

 

UPLATE MOŽETE IZVRŠITI NA:

 

 

PRVA BANKA CRNE GORE

Broj žiro - računa: 535 – 11555 – 43

Adresa:

Obala Pine 50

83 320 Tivat

Crna Gora

Telefon: + 382 32/ 660-390

 

 

NLB MONTENEGRO BANKA

 

Broj žiro - računa: 530-18128-46

Adresa:

Ulica Palih boraca 10

83 320 Tivat

Crna Gora
Telefon: + 382 32/ 670 341