SEKRETAR I STUDENTSKA SLUŽBA FMS

 

Sekretar Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu nalazi se na prvom spratu u zgradi stare Opštine u Tivtu. Sekretar FMS obavlja više različitih poslova kao što je rješavanje pravnih pitanja koja se tiču procesa studiranja na osnovnim akademskim studijama, na postdiplomskim akademskim studijama, na doktorskim akademskim studijama i sl.
 

Sekretar Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat:

Mr Milica Nikić

Broj tel: + 382 (0) 69 288 045

E - mail: milicapfb@gmail.com

 

Radno vrijeme Sekretara Fakulteta:

Svakog radnog dana od 09.00h do 15.00h

 

Broj tel:

+382 32 671 786 (od 9.00h do 15.00h)

+382 69 288 045 (od 9.00h do 15.00h)

 

Studentska služba Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu nalazi se na prvom spratu u zgradi stare Opštine u Tivtu. Studentska služba FMS obavlja više različitih poslova kao što su:

-- Upise i obnove godina,
-- Ovjeru semestara,
-- Prijavu ispita,
-- Štampanje i arhiviranje Zapisnika o održanim ispitima,
-- Izdavanje raznih Potvrda studentima,
-- Izdavanje Uvjerenja i Diploma o završenom fakultetu,
-- Putem e-maila vrši stalni kontakt sa profesorima
.

 

 

Studentska služba:
Šef službe: Mg. Dragana Račeta
 

Referent studentske službe Tivat:
Milica Lompar spec. sci.

Mg Slađana Mandić
Mobilni: +382 69 288 045
E-mail: studentskasluzbafms@gmail.com
studentskafms@gmail.com
Tel: + 382 (0)32 671 786
E-mail: fms-tivat@t-com.me
Adresa: Ulica Luke Tomanovića 1
Zgrada stare Opštine 85320 Tivat

Referent studentske službe Ulcinj:
Valdeta Kolari

Mobilni: +382 69 440 674
+382 69 645 827
E-mail: fmsulcinj@gmail.com
Adresa: Zgrada Centra za kulturu Ulcinj
85360 Ulcinj

Referent studentske službe Nikšić:
Anđela Perović

Mobilni: +382 69 689 789
E-mail: fmsniksic@gmail.com
Adresa: Zgrada Hotela «Onogošt» Nikšić
81400 Nikšić

Žiro-računi:

535-11555-43 (Prva Banka CG)
530-18128-46 (NLB banka)
565-157-04 (Lovćen banka)