SPISAK ODBRANJENIH SPECIJALISTIČKIH RADOVA NA FMS

 

Ime i prezime studenta:

Kojčić Vladimir

Broj Indexa:

S65/19

Mentor:

Prof. dr Deda Đelović

Tema rada:

Analiza određenih parametara procesa prihvata tečnog otpada sa brodova u lukama

Datum odbrane:

23.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Čelanović Nikoleta

Broj Indexa:

S28/19

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Uloga marketinga u održivom razvoju nautičkog turizma u Crnoj Gori

Datum odbrane:

18.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Pavličević Milena

Broj Indexa:

S20/19

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Marketing faktor konkurentnosti crnogorskih marina

Datum odbrane:

18.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vrtović Miroslav

Broj Indexa:

S30/19

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Brodska dizalica u sistemu za prekrcaj na brodu za prevoz rasutog tereta

Datum odbrane:

18.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vučinić Maja

Broj Indexa:

S7/19

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Meteori od umjetnosti do monaštva

Datum odbrane:

18.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Karadžić Risto

Broj Indexa:

S9/18

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Specifičnosti pogona na malim motornim jahtama

Datum odbrane:

11.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Stanišić Saša

Broj Indexa:

S6/19

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Skladištenje opasnih tereta u funkciji sigurnosti kontejnerskog broda

Datum odbrane:

11.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Gverović Vedran

Broj Indexa:

S59/19

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Umjetnost renesanse u Italiji

Datum odbrane:

11.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Parapid Stevo

Broj Indexa:

S12/18

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Specifičnosti dizel motora u sistemu za nuždu na maloj motornoj jahti

Datum odbrane:

04.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivanković Milica

Broj Indexa:

S29/19

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Menadžeri i motivacija zaposlenih sa osvrtom na poslovanje marina

Datum odbrane:

28.11.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Janović Mlađan

Broj Indexa:

S16/18

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Sportsko - rekreativni turizam i njegov uticaj na nautičke turističke destinacije - primjer grada Kotora

Datum odbrane:

28.11.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Lekić Boris

Broj Indexa:

S27/19

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Budućnost slobodnog vremena

Datum odbrane:

09.11.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Rogović Kristijan

Broj Indexa:

S1/19

Mentor:

Prof. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Razvoj nautičkog turizma u Republici Srbiji sa primarnim osvrtom na razvoj nautičko - turističke ponude na Zlatarskim jezerima

Datum odbrane:

09.11.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Milijić Aleksandar

Broj Indexa:

S30/18

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Komparativna analiza poslovanja marina od lokalnog značaja u Crnoj Gori

Datum odbrane:

13.10.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marković Darko

Broj Indexa:

S23/13

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Rukovođenje grupom

Datum odbrane:

05.10.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Bauk Biljana

Broj Indexa:

S58/17

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Bezbjednost broda prilikom uplovljavanja u luku

Datum odbrane:

30.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ardalić Uroš

Broj Indexa:

S32/11

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Poslovna komunikacija u marinama na primjeru marine Porto Montenegro

Datum odbrane:

26.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Lučin Marin

Broj Indexa:

S44/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Upravljanje procesima i komunikacijama u pomorstvu

Datum odbrane:

19.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Pavićević Kostadin

Broj Indexa:

S25/19

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Finansijski aspekti procesa gradnje mega jahte

Datum odbrane:

14.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Petković Nikoleta

Broj Indexa:

S26/19

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Dizajn mega jahti u korelaciji cijene

Datum odbrane:

14.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Kalezić Marija

Broj Indexa:

S23/18

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Ekološki terorizam

Datum odbrane:

26.08.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nedeljka Branković

Broj Indexa:

S5/19

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Kontinuirani razvoj kadrovskih potencijala kao imperativ poslovanja marina - studija slučaja "Đir po Boki Kotorskoj" na primjeru Porto Montenegra

Datum odbrane:

24.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marija Bijelić

Broj Indexa:

S13/19

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Jahting agencije u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na Bar i Ulcinj

Datum odbrane:

24.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Aleksandra Rovčanin

Broj Indexa:

S61/19

Mentor:

Doc. dr Milica Delibašić

Tema rada:

Poslovno računovodstveno odlučivanje uz primjenu cost benefit analize naftna proizvodnja "Narjaginski blok"

Datum odbrane:

24.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Žarko Kovačević

Broj Indexa:

S3/19

Mentor:

Prof. dr Deda Đelović

Tema rada:

Neki aspekti analize divljih deponija otpada u Crnoj Gori

Datum odbrane:

24.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Antonela Laptuta

Broj Indexa:

S21/18

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Vjerski terorizam

Datum odbrane:

03.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vesna Šćepanović

Broj Indexa:

S35/18

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Terorizam na moru

Datum odbrane:

03.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Goran Kankaraš

Broj Indexa:

S21/18

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Primjena alternativnih izvora energije na jahti

Datum odbrane:

02.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ante Radić

Broj Indexa:

S44/18

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Utjecaj i djelovanje antičkog rima na splitski akvatorij

Datum odbrane:

27.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Stefan Nikolić

Broj Indexa:

S39/17

Mentor:

Prof. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Upravljanje inovacijama u funkciji jačanja korporativnog preduzetništva

Datum odbrane:

27.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Danilo Brajković

Broj Indexa:

S46/17

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Poslovi oficira bezbjednosti u lukama nautičkog turizma

Datum odbrane:

11.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Borka Radonjić

Broj Indexa:

S2/17

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Sistem ventilacije skladišta tereta na brodovima za prevoz žitarica

Datum odbrane:

11.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Admir Međedović

Broj Indexa:

S63/17

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Uloga jedinica za spašavanje u sigurnosti plovidbe nautičkih plovila na unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore

Datum odbrane:

11.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Željana Bratić

Broj Indexa:

S13/17

Mentor:

Prof. dr Deda Đelović

Tema rada:

Strateški pravci razvoja intermodalnog transporta Crne Gore

Datum odbrane:

11.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ilija Radoman

Broj Indexa:

S9/17

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Kulturno istorijski aspekti Crmnice

Datum odbrane:

16.03.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Anamarija Soldić

Broj Indexa:

S57/17

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Predrasude i sukobi među brodskom posadom

Datum odbrane:

26.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nikola Vidaković

Broj Indexa:

S22/17

Mentor:

Prof. dr Deda Đelović

Tema rada:

Neki aspekti analize korelacije između sistema zaštite životne sredine u marinama i nautičko turističke ponude u Crnoj Gori

Datum odbrane:

19.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ilija Mlinarević

Broj Indexa:

S27/14

Mentor:

Doc. dr Nikola Dragomanović

Tema rada:

Uzajamni uticaj kruzing turizma i kulturne turističke ponude Kotora

Datum odbrane:

15.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Kristina Matović

Broj Indexa:

S40/16

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Primjena strategija marketinga u poslovanju luka nautičkog turizma na primjeru Luke Kotor

Datum odbrane:

08.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Aleksa Vajagić

Broj Indexa:

S8/18

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Brodovi za prevoz hemikalija

Datum odbrane:

31.01.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vladimir Vlaški

Broj Indexa:

S14/16

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Terorizam kao globalna prijetnja za bezbjednost

Datum odbrane:

31.01.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Danko Vidulin

Broj Indexa:

S52/17

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Prevencija stresa kod pomoraca

Datum odbrane:

31.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dragana Račeta

Broj Indexa:

S26/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Gospa od Škrpjela

Datum odbrane:

31.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Žaklina Janović

Broj Indexa:

S15/18

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Vještine savremenih menadžera u lukama nautičkog turizma

Datum odbrane:

05.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Miloš Čolan

Broj Indexa:

S06/17

Mentor:

Prof. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Strategijska analiza kao efikasan instrument stvaranja konkurentske prednosti

Datum odbrane:

05.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Milena Radusinović

Broj Indexa:

S50/16

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Terorizam prijetnja bezbjednosti

Datum odbrane:

21.09.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Boško Milutinović

Broj Indexa:

S22/16

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Sredstva na brodu u funkciji spašavanja života na moru

Datum odbrane:

14.09.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Draško Babić

Broj Indexa:

S64/17

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Digitalizacija Marketinga, internet marketinga i primer digitalnog marketinga na kompaniji “Bitgear”

Datum odbrane:

26.08.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Josip Matijević

Broj Indexa:

S60/17

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Uloga marketinga i marketing menadžmenta u nautičkom turizmu

Datum odbrane:

26.08.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

 Ivana Karahmet

Broj Indexa:

S53/17

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Uticaj marina na turističku ponudu na primjeru grada Splita

Datum odbrane:

21.08.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Zoran Mikijelj

Broj Indexa:

S28/13

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Aktivnost marketing menadžmenta u funkciji unapređenja poslovanja turističke agencije

Datum odbrane:

02.07.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nataša Dragutinović

Broj Indexa:

S10/16

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Instrumenti marketinških komunikacija hotelsko - uslužnog preduzeća

Datum odbrane:

02.07.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Milorad Nikčević

Broj Indexa:

S8/17

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Mogućnost daljeg razvoja luke Kotor kao kruzing i nautičke destinacije

Datum odbrane:

02.07.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Lidija Šćepanović

Broj Indexa:

S24/16

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Pozitivan uticaj savremenih marina u Crnoj Gori na nautički turizam Crne Gore

Datum odbrane:

02.07.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nikola Došljak

Broj Indexa:

S59/17

Mentor:

Prof. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Ljudski kapital kao važan činilac za formulisanje strategije preduzeća

Datum odbrane:

08.06.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mato Staničić

Broj Indexa:

S28/16

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Upravne mjere komunalnog policajca

Datum odbrane:

07.06.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Lina Tomašević

Broj Indexa:

S34/17

Mentor:

Prof. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Uloga liderstva u podsticanju kreativnosti u organizaciji

Datum odbrane:

01.06.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Danko Smolović

Broj Indexa:

S13/17

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Mediteranske karakteristike grada Bara kao preduslov za razvoj nautičkog turizma

Datum odbrane:

27.05.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Despotović Anđela

Broj Indexa:

S18/17

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Uloga marina u razvoju nautičkog turizma Crne Gore

Datum odbrane:

27.05.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Bojana Vukčević

Broj Indexa:

S26/14

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Primjena multimodalnog transporta u prevozu masovnih roba

Datum odbrane:

27.05.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Đuro Knežević

Broj Indexa:

S25/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Umjetnost u kotorskim crkvama

Datum odbrane:

16.05.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ante Krajina

Broj Indexa:

S56/17

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Sustav komunikacija i međuljudski odnosi

Datum odbrane:

09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Sergej Čelanović

Broj Indexa:

S1/17

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Uloga informacionih tehnologija u poslovanju marina na međunarodnom turističkom tržištu

Datum odbrane:

22.12.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Pavle Ljesar

Broj Indexa:

S5/17

Mentor:

Prof. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Strategijski menadžment i primjene u funkciji unapređenja poslovanja organizacije na primjeru komercijalne banke A.D. Podgorica.

Datum odbrane:

22.12.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marko Bezoki

Broj Indexa:

S11/17

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Uticaj marine Porto Novi na razvoj nautičkog turizma u Crne Gore

Datum odbrane:

15.12.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Bratislav Ćulafić

Broj Indexa:

S21/17

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Mogućnosti primjene tehnika digitalnog marketinga u funkciji promocije ponude turističke destinacije Crne Gore

Datum odbrane:

15.12.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nikola Vidović

Broj Indexa:

S46/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Komunikacija u menadžmentu

Datum odbrane:

29.11.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Davor Sikirica

Broj Indexa:

S55/17

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Elektronično poslovanje i mrežno gospodarstvo u funkciji razvoja nautičkog turizma Hrvatske

Datum odbrane:

29.11.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ana Kožušna

Broj Indexa:

S11/17

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Uticaj savremenih trendova na luke nautičkog turizma na primjeru marine „Porto Montenegro“

Datum odbrane:

02.11.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vukan Rajković

Broj Indexa:

S42/17

Mentor:

Prof. dr Srđa Popović

Tema rada:

Kulturna baština Cetinja

Datum odbrane:

09.10.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Zdravko Milić

Broj Indexa:

S42/17

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Tehnički pregled trupa jahte uz primjenu portalne dizalice

Datum odbrane:

24.09.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Jelena Radonjić

Broj Indexa:

S31/14

Mentor:

Prof. dr Vlado Vukasović

Tema rada:

Preduzetništvo, inovacije i intelektualna svojina

Datum odbrane:

04.07.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Gordana Vučić

Broj Indexa:

S24/15

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Istorija razvoja pomorstva u Crnoj Gori

Datum odbrane:

22.06.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mirijana Guberinić

Broj Indexa:

S13/16

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Uloga društvenih medija u marketingu u 21.vijeku

Datum odbrane:

08.06.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Tamara Mršulja

Broj Indexa:

S20/16

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Primjena marketinga u nautičkom turizmu na primjeru marine Porto Montenegro

Datum odbrane:

08.06.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dunja Petković

Broj Indexa:

S48/16

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Pravni status luka

Datum odbrane:

18.05.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vuk Šljivić

Broj Indexa:

S21/16

Mentor:

Prof. dr Srđa Popović

Tema rada:

Kulturni resursi Nikšića

Datum odbrane:

15.05.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Antonio Perkov

Broj Indexa:

S36/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Mediteran - nastanak i razvoj Krišćanstva

Datum odbrane:

04.04.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Roko Jelovčić

Broj Indexa:

S32/16

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Nautički turizam u Republici Hrvatskoj sa osvrtom na Šibensko -kninsku županiju

Datum odbrane:

04.04.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marina Semenikhina

Broj Indexa:

S09/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Mediteran - Umjetnost mediterana - Ekspresionizam

Datum odbrane:

26.02.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Bojana Pavlović

Broj Indexa:

S12/16

Mentor:

Prof. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Komparativne prednosti primorskog turizma u odnosu na planinski turizam u Crnoj Gori

Datum odbrane:

16.02.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Slađana Ostojić

Broj Indexa:

S19/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Prirodno okruženje i kulturno – istorijski spomenici - preduslovi razvoja nautičkog turizma u Kotoru

Datum odbrane:

25.12.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Aleksandra Radojević

Broj Indexa:

S42/15

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Mogućnosti interneta kao sredstva promocije turističke ponude na primjeru Opštine Tivat

Datum odbrane:

05.12.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Sara Alujević

Broj Indexa:

S33/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Komuniciranje u funkciji poslovanja

Datum odbrane:

29.11.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marko Novoselić

Broj Indexa:

S30/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Etika u medijima

Datum odbrane:

29.11.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Bernard Mikačić

Broj Indexa:

S41/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Radio, televizija, tiskani mediji i Internet

Datum odbrane:

31.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Zorana Grbović

Broj Indexa:

S5/16

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Prevozne isprave u pomorskom transportu

Datum odbrane:

27.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Filip Perunović

Broj Indexa:

S25/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Mediteran - ishrana i zdrav život

Datum odbrane:

23.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Tatjana Vojinović

Broj Indexa:

S28/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Poslovna komunikacija i poslovni bonton

Datum odbrane:

16.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vaso Delibašić

Broj Indexa:

S11/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Mediteran - Rimska kultura i njen uticaj na kulturu Bara

Datum odbrane:

16.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Zoran Kovačević

Broj Indexa:

S26/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Mediteran - Grčka filozofija

Datum odbrane:

16.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marina Rafaela Josić

Broj Indexa:

S 27/16

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Faktori organizacije marina Crne Gore

Datum odbrane:

13.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Kapisoda Vuk Marko

Broj Indexa:

S 47/12

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Investicioni ambijent i perspektiva u Boki kotorskoj

Datum odbrane:

23.09.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dvornik Iva

Broj Indexa:

S 39/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Poslovno pismo kao faktor komunikologije

Datum odbrane:

13.09.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vidović Kristina

Broj Indexa:

S 34/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Komunikacija u timskom radu

Datum odbrane:

13.09.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Kuliš Iva

Broj Indexa:

S 31/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Etika i mediji

Datum odbrane:

13.09.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dereta Milena

Broj Indexa:

S 8/15

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Sistem komunikacije i međuljudski odnosi

Datum odbrane:

21.07.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Jože Tomaš

Broj Indexa:

S 45/15

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Mediji i obrazovanje

Datum odbrane:

21.07.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Slađana Francesković

Broj Indexa:

S 6/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Hrišćanstvo sa posebnim osvrtom na Šizmu

Datum odbrane:

21.07.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Tanja Kuševija

Broj Indexa:

S 18/12

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Uticaj globalizacije na nautički turizam Crne Gore

Datum odbrane:

18.07.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Luka Rešetar

Broj Indexa:

S 25/15

Mentor:

Prof. dr Srđa Popović

Tema rada:

Budva - kroz istoriju za budućnost

Datum odbrane:

13.06.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Svetozar Bukilić

Broj Indexa:

S 8/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Budizam

Datum odbrane:

15.05.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Emil Madžar

Broj Indexa:

S 28/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Istorijski spomenici kao nosioci kulture u Baru

Datum odbrane:

15.05.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Kruščić Margita

Broj Indexa:

S 21/15

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Nautički turizam Crne Gore

Datum odbrane:

05.05.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Raščić Damir

Broj Indexa:

S 36/15

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Modeli upravljanja promjenama sa fokusom na Adkar

Datum odbrane:

05.05.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Murišić Slavojka

Broj Indexa:

S 18/15

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Bezbjednost vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Datum odbrane:

16.01.2017.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nestorović Dragana

Broj Indexa:

S 28/12

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Brodski uređaji i sistemi katamarana za prevoz do 50 putnika

Datum odbrane:

28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Milinić Anđela

Broj Indexa:

S 33/15

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Stabilitet katamarana za prevoz do 85 putnika

Datum odbrane:

28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Popović Ivana

Broj Indexa:

S 29/15

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Konstrukcija katamarana za prevoz do 50 putnika

Datum odbrane:

28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Peričić Jovan

Broj Indexa:

S 23/15

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Sistemi "Pametni dom" na jahtama

Datum odbrane:

28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mijović Novica

Broj Indexa:

S 19/15

Mentor:

Prof. dr Oto Iker

Tema rada:

Inspekcijski nadzor stranih brodova po Pariskom memorandumu sa osvrtom na komandni most

Datum odbrane:

28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Spalević Nikola

Broj Indexa:

S 35/15

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Atributi proizvoda

Datum odbrane:

17.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Pavićević Vladimir

Broj Indexa:

S 32/15

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Specifičnosti elemenata marketinškog miksa

Datum odbrane:

17.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

RadovićJovana

Broj Indexa:

S 27/15

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Uticaj marketinga na razvoj hotelskih preduzeća
u Crnoj Gori

Datum odbrane:

17.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Petar Krešimir Puljić

Broj Indexa:

S 6/15

Mentor:

Prof. dr sc. Mila Roguljić

Tema rada:

Elementi za istraživanje za strateški menadžment u turizmu

Datum odbrane:

16.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dejan Bilić

Broj Indexa:

S 59/15

Mentor:

Prof. dr sc. Mila Roguljić

Tema rada:

Poslovna komunikacija pri izboru kadrova za potrebe brodarskih kompanija

Datum odbrane:

16.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Irena Mašće

Broj Indexa:

S 7/15

Mentor:

Prof. dr sc. Mila Roguljić

Tema rada:

Vizuelna komunikacija na poslovnom sastanku

Datum odbrane:

16.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ribica Katarina

Broj Indexa:

S 14/15

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Dvanaest vijekova bokeljske mornarice

Datum odbrane:

12.11.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Banićević Danijela

Broj Indexa:

S 22/15

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Potencijalne mogućnosti razvoja luke kotor kao nautičke i kruzing destinacije

Datum odbrane:

19.11.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Starčević Dušan

Broj Indexa:

S 10/15

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Mogućnosti primjene Internet marketinga u poslovanju jahting agencija u Crnoj Gori

Datum odbrane:

11.11.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Martinović Jelena

Broj Indexa:

S 37/15

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Zdravstvena bezbjednost hrane u ugostiteljstvu na primjeru hotela "Splendid"

Datum odbrane:

11.11.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Račić Dejan

Broj Indexa:

S 37/15

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Umjetnici Španije - slikari Španije

Datum odbrane:

17.10.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ćupić Mladen

Broj Indexa:

S 17/15

Mentor:

Doc. dr Oto Iker

Tema rada:

Pripremni radovi brodogradilišta u funkciji tehnološkog procesa gradnje jahte

Datum odbrane:

10.10.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Smodlaka Gordana

Broj Indexa:

S 25/12

Mentor:

Doc. dr Andrija Petković

Tema rada:

Kulturni turizam kao posebni oblik turizma

Datum odbrane:

10.10.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mrdak Željka

Broj Indexa:

S 31/15

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Djevojački institut kao dio kulturne baštine Crne gore

Datum odbrane:

30.09.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Grandis Irena

Broj Indexa:

S 38/15

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Osiguranje u pomorstvu – s osvrtom na osiguranje plovila

Datum odbrane:

19.09.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Arsić Veselinka

Broj Indexa:

S 39/15

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Luka Kotor kao destinacija nautičkog turizma

Datum odbrane:

18.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marković Zorana

Broj Indexa:

S 40/15

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Teretnica sa osvrtom na elektronsku teretnicu

Datum odbrane:

18.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Liješević Milena

Broj Indexa:

S 4/15

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Globalno tržište i marketing na primjeru "Coca-Cola" kompanije

Datum odbrane:

09.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Drakulović Aleksandar

Broj Indexa:

S 26/11

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Digitalna marketing strategija kompanije “Adriatic Marinas"

Datum odbrane:

09.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Jelena Bošković

Broj Indexa:

S 21/14

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Nautički marketing na primjeru marine „Porto Montenegro“

Datum odbrane:

09.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Maja Živković

Broj Indexa:

S 46/14

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Pojam korporativnog upravljanja sa posebnim osvrtom na luku Kotor

Datum odbrane:

09.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Andrija Grbović

Broj Indexa:

S 7/12

Mentor:

Doc. dr Božidar Vuksanović

Tema rada:

Stavljanje robe u slobodan promet

Datum odbrane:

18.06.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dubravka Koparan

Broj Indexa:

S 51/14

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Strateški pravci razvoja nautičkog turizma Crne Gore

Datum odbrane:

11.06.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mirković Maja

Broj Indexa:

S 32/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Budizam sa posebnim osvrtom na jogu

Datum odbrane:

31.05.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Stanovčić Irena

Broj Indexa:

S 55/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Kulturno naslijeđe grada Kotora

Datum odbrane:

25.05.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Plamenac Milica

Broj Indexa:

S 11/12

Mentor:

Doc. dr Andrija Petković

Tema rada:

Uloga marketinga u nautičkom turizmu sa osvrtom na crnogorske marine

Datum odbrane:

12.05.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Maja Bošković

Broj Indexa:

S 11/12

Mentor:

Doc. dr Andrija Petković

Tema rada:

Značaj animacije u turizmu

Datum odbrane:

12.05.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Danijela Bubanja

Broj Indexa:

S 11/12

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Društvena odgovornost na konkretnom primjeru kompanija u Crnoj Gori

Datum odbrane:

16.04.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nikola Đukanović

Broj Indexa:

S 40/14

Mentor:

Doc. dr Marko Nikić

Tema rada:

Uloga Informacionih sistema u nautičkom turizmu

Datum odbrane:

09.03.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivana Govedarica

Broj Indexa:

S 173/09

Mentor:

Prof. dr Rade Ratković

Tema rada:

Tržište za ketering u Crnoj Gori

Datum odbrane:

08.02.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marija Bjelanović

Broj Indexa:

S 29/14

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Upravljanje inovacijama u funkciji razvoja korporativnog preduzetništva

Datum odbrane:

06.02.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Brkan Anđela

Broj Indexa:

S 47/14

Mentor:

Doc. dr Deda Đelović

Tema rada:

Održavanje jahti u funkciji zaštite mora od zagađenja sa plovila

Datum odbrane:

14.01.2016.godine

 

 

Specijalistički radovi odbranjeni u 2015.godini

 

Ime i prezime studenta:

Poček Petar

Broj Indexa:

S 36/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Osmanlijsko islamski uticaj na kulturu Mediterana

Datum odbrane:

23.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Milorad Krgović

Broj Indexa:

S 9/14

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Prirodni i graditeljski resursi za potencijalni razvoj nautičkog turizma u Opštini Ulcinj

Datum odbrane:

18.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nikola Nikočević

Broj Indexa:

S 15/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Arapska kultura na Mediteranu

Datum odbrane:

14.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dragana Radonjić

Broj Indexa:

S 03/13

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Posebne uzanse u turizmu

Datum odbrane:

14.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nenad Tasić

Broj Indexa:

S 12/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Flora Mediterana sa osvrtom na maslinu

Datum odbrane:

07.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Milan Ilić

Broj Indexa:

S 14/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Uticaj Vizantijskog carstva na kulturu Mediterana

Datum odbrane:

07.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vlado Kasalica

Broj Indexa:

S 13/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Kulturno i istorijsko nasleđe grada Bara

Datum odbrane:

07.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Erkam Vuković

Broj Indexa:

S 17/14

Mentor:

Doc. dr Andrija Lompar

Tema rada:

Uloga globalnog pomorskog sistema sigurnosti u spašavanju na moru

Datum odbrane:

05.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Jug Bašica

Broj Indexa:

S 42/13

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Specifičnosti međunarodne korporativne promocije

Datum odbrane:

04.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dijana Giljača

Broj Indexa:

S 6/14

Mentor:

Doc. dr Andrija Petković

Tema rada:

Zdravstveni turizam kao posebni oblik turizma i mogućnosti razvoja u Crnoj Gori

Datum odbrane:

23.11.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dragan Đurović

Broj Indexa:

S 10/14

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Piratstvo

Datum odbrane:

23.11.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marija Marić

Broj Indexa:

S 52/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Socio-psihološke pretpostavke u poslovnom komuniciranju

Datum odbrane:

11.11.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Budimir Nešević

Broj Indexa:

S 44/12

Mentor:

Doc. dr Božidar Vuksanović

Tema rada:

Ulazak robe u carinsko područije

Datum odbrane:

05.11.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Miloš Spalević

Broj Indexa:

S 09/13

Mentor:

Doc. dr Andrija Petković

Tema rada:

Sportski turizam kao posebni oblik turizma - mogućnosti i značaj

Datum odbrane:

28.09.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Toni Tomašević

Broj Indexa:

S 16/14

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Planiranje i analiza postojećih luka i pozicije na obalnom prostoru Bara

Datum odbrane:

20.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Danijela Orlandić

Broj Indexa:

S 7/14

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Poslovni plan na primjeru AD Marina Bar

Datum odbrane:

20.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vildana Adović

Broj Indexa:

S 30/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Kultura i običaji Bara

Datum odbrane:

20.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dragan Ivanović

Broj Indexa:

S 11/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Kultura Mediteranskih zemalja i kulturne teme i relacije u njima

Datum odbrane:

20.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Željko Lompar

Broj Indexa:

S 45/13

Mentor:

Doc. dr Andrija Lompar

Tema rada:

Inspekcijski nadzor komercijalnih jahti u Crnoj Gori

Datum odbrane:

18.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Bruno Brkanović

Broj Indexa:

S 40/13

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Inspekcijski nadzor jahti za sport , razonodu i rekreaciju u Crnoj Gori

Datum odbrane:

18.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivona Đurđenović

Broj Indexa:

S 30/12

Mentor:

Doc. dr Andrija Lompar

Tema rada:

Istorija jahti

Datum odbrane:

18.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Goran Đurković

Broj Indexa:

S 48/14

Mentor:

Doc. dr Andrija Petković

Tema rada:

Uloga i značaj komunikacije u turističkoj animaciji

Datum odbrane:

10.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Sandra Nenadović

Broj Indexa:

S 20/14

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Povezanost luke Kotor i nautičkog turizma

Datum odbrane:

06.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Silvana Vidović

Broj Indexa:

S 19/14

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Razvoj opštine Tivta kroz projekte nautičkog turizma

Datum odbrane:

06.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mladen Lučić

Broj Indexa:

S 45/14

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Razvoj i značaj marina u Crnoj Gori

Datum odbrane:

15.06.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Veselin Baldić

Broj Indexa:

S 2/14

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Pomorsko osiguranje

Datum odbrane:

15.06.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marko Babović

Broj Indexa:

S 24/13

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Socio-psihološki aspekti prodaje i pregovora s osvrtom na nautički turizam

Datum odbrane:

12.05.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Miloš Đurović

Broj Indexa:

S 29/13

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Pravni status broda

Datum odbrane:

11.05.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mile Ćosović

Broj Indexa:

S 40/12

Mentor:

Doc. dr Božidar Vuksanović

Tema rada:

Carinski postupci u pomorskom saobraćaju

Datum odbrane:

16.04.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Đorđina Milošević

Broj Indexa:

S 44/13

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Pravila za plovidbu i kormilarenje

Datum odbrane:

23.03.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Srđan Junčaj

Broj Indexa:

S 04/12

Mentor:

Doc. dr Andrija Petković

Tema rada:

Mogućnosti razvoja sportske animacije u Kotoru

Datum odbrane:

26.01.2015.godine

 

 

Specijalistički radovi odbranjeni u 2014.godini

 

Ime i prezime studenta:

Avgustin Gudelj

Broj Indexa:

S 22/13

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Piratstvo na moru

Datum odbrane:

15.12.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dejan Gojković

Broj Indexa:

S 30/13

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Pravila kretanja na moru

Datum odbrane:

08.12.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mia Palma

Broj Indexa:

S 23/11

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Swot metoda za analizu okruženja primijenjena na luku Kotor

Datum odbrane:

08.12.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivana Bećagol

Broj Indexa:

S 07/13

Mentor:

Doc. dr Andrija Petković

Tema rada:

Mogućnost razvoja eko i seoskog turizma u Crnoj Gori

Datum odbrane:

07.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivanka Rašković

Broj Indexa:

S 36/13

Mentor:

Doc. dr Andrija Petković

Tema rada:

Savremeni problemi slobodnog vremena

Datum odbrane:

07.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mirko Fuštić

Broj Indexa:

S 39/13

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Nautički marketing na primjeru marine Bar

Datum odbrane:

03.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mirko Pavlović

Broj Indexa:

S 12/12

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Pomorsko pravo - sudar brodova

Datum odbrane:

03.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Martina Perčobić

Broj Indexa:

S 11/13

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Uloga korporativnog upravljanja sa osvrtom na kompaniju Porto Montenegro

Datum odbrane:

01.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Kristina Đuričković

Broj Indexa:

S 18/13

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Brendiranje i pozicioniranje u uslužnom sektoru

Datum odbrane:

13.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Daliborka Seferović

Broj Indexa:

S 4/13

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Uticaj marketinga na razvoj sportskih hotela u Crnoj Gori

Datum odbrane:

13.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Jelena Srzentić

Broj Indexa:

S 26/13

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Analiza konkurentskog okruženja u jahting industriji Crne Gore

Datum odbrane:

11.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivana Kružić

Broj Indexa:

S 1/13

Mentor:

Doc. dr Deda Đelović

Tema rada:

Održivi razvoj - osnovna analiza aspekata koji se odnose na životnu sredinu i prirodne resurse

Datum odbrane:

06.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Zorica Mjesečević

Broj Indexa:

S 5/13

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Strategija razvoja nautičkog turizma sa posebnim osvrtom na Porto Montenegro

Datum odbrane:

04.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dunja Delibašić

Broj Indexa:

S10/13

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Strategijsko upravljanje i konkurentska prednost

Datum odbrane:

27.09.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Natasa Perovic

Broj Indexa:

S2/13

Mentor:

Doc. dr Deda Đelovic

Tema rada:

Elementi analize korelacije luka - nacionalni i medjunarodni programski dokumenti

Datum odbrane:

22.09.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Lidija Medan

Broj Indexa:

S5/12

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Odnosi s javnošću i brending u nautičkom turizmu

Datum odbrane:

04.07.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Savo Lazarević

Broj Indexa:

S17/13

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Uloga pomorskog agenta u međunarodnom poslovanju sa osvrtom na lučkog agenta

Datum odbrane:

04.07.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Željko Lučić

Broj Indexa:

S 14/13

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Lučko inspekcijski poslovi sa aspekta sigurnosti i bezbjednosti

Datum odbrane:

26.06.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivan Radović

Broj Indexa:

S 21/13

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Terorizam u pomorstvu

Datum odbrane:

09.06.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Mirko Vičević

Broj Indexa:

S 46/13

Mentor:

Prof. dr Dragan Rajević

Tema rada:

Osnovni elementi uspješnosti sportskih organizacija

Datum odbrane:

09.06.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Biljana Hajtnik

Broj Indexa:

S 52/12

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Pomorske nezgode

Datum odbrane:

24.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Sandra Banićević

Broj Indexa:

S 48/12

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod

Datum odbrane:

24.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dejana Šarić

Broj Indexa:

S 20/12

Mentor:

Doc. dr Deda Đelović

Tema rada:

Elementi analize procesa skladištenja robe u lukama

Datum odbrane:

17.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marina Tomović

Broj Indexa:

S 51/12

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Nautički turizam i izazovi održivog razvoja

Datum odbrane:

15.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Zoran Dragović

Broj Indexa:

S 50/12

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Marketing u funkciji razvoja nautičkog turizma u Boki Kotorskoj

Datum odbrane:

08.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Jelena Janjićijević

Broj Indexa:

S17/12

Mentor:

Prof. dr Dragan Rajević

Tema rada:

Odnos medija i sporta u Crnoj Gori

Datum odbrane:

16.01.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Božana Kiš

Broj Indexa:

S 4/12

Mentor:

Prof. dr Dragan Rajević

Tema rada:

Sportski menadžment u Tivtu

Datum odbrane:

16.01.2014.godine

 

Ime i prezime studenta:

Danijela Čavor

Broj Indexa:

S 2/12

Mentor:

Prof. dr Dragan Rajević

Tema rada:

Nacionalni parkovi u Crnoj Gori

Datum odbrane:

16.01.2014.godine

 

 

Specijalistički radovi odbranjeni u 2013.godini

 

Ime i prezime studenta:

Špiro Beko

Broj Indexa:

S 43/12

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Prijetnje u pomorstvu

Datum odbrane:

16.12.2013.godine

 

Ime i prezime studenta:

Danilo Vojvodić

Broj Indexa:

S 22/12

Mentor:

Prof. dr Dragan Rajević

Tema rada:

Elektronska trgovina kao oblik spoljnotrgovinskog poslovanja

Datum odbrane:

09.12.2013.godine

 

Ime i prezime studenta:

Josip Raste

Broj Indexa:

33/11

Mentor:

Doc. dr Andrija Lompar

Tema rada:

Stabilitet broda koji prevozi žitarice

Datum odbrane:

25.11.2013.godine

 

Ime i prezime studenta:

Zdenko Zarilo

Broj Indexa:

S 8/12

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Kongresni hoteli i njihova savremena prostorna organizacija

Datum odbrane:

01.11.2013.godine

 

Ime i prezime studenta:

Miodrag Milović

Broj Indexa:

S 15/12

Mentor:

Doc. dr Deda Đelović

Tema rada:

Modeliranje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001

Datum odbrane:

14.10.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Danijel Femić

Broj Indexa:

15/11

Mentor:

Doc. dr Vojo Bojović

Tema rada:

Crna Gora na putu za Pariški memorandum

Datum odbrane:

07.10.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Dušanka Marinović

Broj Indexa:

S 38/12

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Prihvat i otpust plovila u Luci Kotor sa aspekta sigurnosti

Datum odbrane:

23.09.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Julio Vitez

Broj Indexa:

31/11

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Traganje i spašavanje na moru

Datum odbrane:

23.08.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Vicko Petković

Broj Indexa:

S 36/12

Mentor:

Doc. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Strategija u upravljanju razvoja destinacije - primjer Porto Montenegro

Datum odbrane:

20.07.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Snežana Samardžić

Broj Indexa:

S 28/12

Mentor:

Doc. dr Deda Đelović

Tema rada:

Planiranje i razvoj luka

Datum odbrane:

08.07.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Vladimir Kilibarda

Broj Indexa:

S 14/12

Mentor:

Doc. dr Marinko Aleksić

Tema rada:

Analiza akcidenta i operacije izvlačenja olupine broda Costa Concordia

Datum odbrane:

08.07.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Dejan Brkan

Broj Indexa:

S 10/12

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Nautički turizam na primjeru Porto Montenegra

Datum odbrane:

29.06.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Jovan Kontić

Broj Indexa:

8/11

Mentor:

Prof.dr Dragan Rajević

Tema rada:

Ekološka svijest kao univerzalna evropska vrijednost

Datum odbrane:

22.03.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Maksim Mandić

Broj Indexa:

18/11

Mentor:

Doc.dr Andrija Lompar

Tema rada:

Protivpožarna zaštita na brodu u funkciji sigurnosti

Datum odbrane:

14.03.2013. godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivan Andrić

Broj Indexa:

25/11

Mentor:

Doc.dr Vojo Bojović

Tema rada:

Uticaj vazdušnih masa na bezbjednost plovidbe

Datum odbrane:

26.01.2013. godine

 

 

Specijalistički radovi odbranjeni u 2012.godini

 

Ime i prezime studenta:

Mirjana Krivokapić

Broj Indexa:

27/11

Mentor:

Doc.dr Srđa Popović

Tema rada:

Stanje ljudskih resursa u opštini Budva

Datum odbrane:

29.12.2012. godine

 

Ime i prezime studenta:

Aleksandar Marković

Broj Indexa:

28/11

Mentor:

Doc.dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Razvoj nautičkog turizma u Crnoj Gori s osvrtom na planiranje, projektovanje i održavanje marina

Datum odbrane:

22.12.2012. godine

 

Ime i prezime studenta:

Đuro Grubišić

Broj Indexa:

1/11

Mentor:

Prof. dr Simo Elaković

Tema rada:

Bonton u poslovnom komuniciranju

Datum odbrane:

14.12.2012. godine

 

Ime i prezime studenta:

Natalija Pajović

Broj Indexa:

19/11

Mentor:

Doc. dr Nikola Konjević

Tema rada:

Strateško planiranje kao temelj uspješnog upravljanja preduzećem

Datum odbrane:

12.11.2012. godine

 

Ime i prezime studenta:

Veselin Kusovac

Broj Indexa:

11/11

Mentor:

Prof. dr Simo Elaković

Tema rada:

Organizacija specijalnih događaja sa aspekta animacije

Datum odbrane:

08.11.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nenad Kaluđerović

Broj Indexa:

7/11

Mentor:

Prof. dr Simo Elaković

Tema rada:

Animacija radne snage-stanje perspektive

Datum odbrane:

08.11.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ines Šafranić

Broj Indexa:

6/11

Mentor:

Doc. dr Nikola Dragomanović

Tema rada:

Upravljanje ljudskim resursima u XXI vijeku

Datum odbrane:

22.10.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Davor Rajević

Broj Indexa:

30/11

Mentor:

Doc. dr Dragan Rajević

Tema rada:

Carine i njihova primjena

Datum odbrane:

10.09.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Maja Stojković

Broj Indexa:

2/11

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Uticaj nautičkog turizma na privredni razvoj Crne Gore

Datum odbrane:

12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Aleksandar Plamenac

Broj Indexa:

29/11

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Ekološki aspekti razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na marinu Bar

Datum odbrane:

12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Miodrag Truš

Broj Indexa:

10/11

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Uloga pomorskog agenta u međunarodnom poslovanju

Datum odbrane:

12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Milica Truš

Broj Indexa:

9/11

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Značaj i uloga pomorskog agenta kao posrednika sa posebnim osvrtom na lučkog agenta

Datum odbrane:

12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Madalena Jovanović

Broj Indexa:

16/11

Mentor:

Doc. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Perspektive razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori

Datum odbrane:

12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Tatjana Kaluđerović

Broj Indexa:

3/11

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Marketinški koncpet marine

Datum odbrane:

02.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dragana Nikolić

Broj Indexa:

4/11

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Luka Kotor - važan faktor u razvoju nautičkog turizmau Crnoj Gori

Datum odbrane:

02.07.2012.godine

 

 

Odbranjen prvi Specijalističi rad na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu pod nazivom:

"Luka Kotor-važan faktor u razvoju nautičkog turizma u Crnoj Gori"

kod Mentora dr Predraga Sekulića od strane kandidata Dragane Nikolić 02.07.2012.